Reality Uherské Hradiště, reality Zlín, realitní službyReality Uherské Hradiště, reality Zlín, realitní služby

Language : RU  CZ
Překlady - základní informace

Klikněte pro detail.

Cena: 0,- Kč
Cena: 0,00 EUR

TIP

Jsme zaměřeny na právnické překlady obchodních smluv a dokumentů administrativního charakteru, technické překlady návodů, příruček, technických dokumentací v oboru letectví a zbrojní průmysl a obchodně-právnických dokumentů.

Široká škála jazyků

Překládáme do angličtiny, ruštiny a češtiny Specializace na překlady odborných textů Specializujeme se na překlady odborných textů technických, IT, s leteckou terminologií, právnických, ekonomických atd. Překlady vždy provádí naše zkušení překladatelé s odpovídající jazykovou kvalifikací a znalostí oboru.

Překlady se soudním ověřením

Provádíme rovněž překlady se soudním ověřením. Jedná se o překlady dokumentů, určených pro styk s úřady a institucemi v ČR i zahraničí. Překlady se soudním ověřením jsou vyhotoveny soudním překladatelem, který má pro tuto činnost oprávnění a je zzaregistrován v přislušnem státním registru.  Ověřený překlad je pevně svázán s originálem nebo notářsky ověřenou kopií a opatřen soudní doložkou, potvrzenou kulatým razítkem a podpisem soudního překladatele. Dokument opatřený soudní doložkou splňuje požadavky státních orgánů pro úřední úkony.

Textové korektury a jazykové korektury

Zajišťujeme gramatické, stylistické, odborné a předtiskové korektury. Provedení příslušné korektury doporučujeme zejména u dokumentů, které budou v nějaké formě veřejně prezentovány.

Gramatická korektura

Gramatická korektura zahrnuje odstranění chyb, překlepů, kontrolu interpunkce a správnosti psaní jednotlivých slov (podle platných Pravidel českého pravopisu a Slovníku spisovné češtiny a slovníků jiných jazyků ) a opravy skladebných nedostatků (křížení vazeb apod.). Tato korektura zaručuje, že Vámi dodaný text bude správně přeložen. V rámci této korektury provádíme i úpravu základních stylistických chyb (např. užití příliš zabarveného slova s ohledem na charakter textu apod.), pokud si ale budete přát, nebudeme do Vašeho textu po stránce stylistické zasahovat vůbec. Samozřejmostí je i typografická kontrola Vašeho textu (zalomení, 2 mezery apod.) a upozorníme Vás na logické nesrovnalosti v textu (např. Praha leží na Moravě.).

Stylistická korektura

Stylistická korektura zabezpečí, že Váš překlad bude nejen správně přeložen ale bude také čtivý, bude dobře plynout a také plnit svůj předepsaný účel. Korektor Váš text dokonale přizpůsobí také adresátovi i autorovi. (Pokud má například text prodat nový výrobek, my jej upravíme tak, aby čtenáře oslovil a vzbudil jeho zájem o výrobek.) Samozřejmě míra zásahu do textu by byla dle Vašeho přání. Texty kompletně nepřepracováváme, nezasahujeme do nich věcně. Vždy dodržujeme zásady stylových jednot a jednotlivých druhů textů. Stylistická korektura zaručí Vašemu textu maximální efektivitu ve sdělení.


Последнее обновление 11.4.2017 l copyright (c) 2006 REAL KREDIT a.s. l Tvorba www stránekMACHIN.cz,webhostingHOSTSERVIS.cz TOPlist
4storel LCD monitory l Notebookyl Počítačel Softwarel Fotoaparátyl Tiskárnyl PDA